Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 31. marec 2019

  31. marec 2019 31. december 2018
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 48.835 12.822.265 39,1 49.258 12.841.347 39,2
domače pravne osebe in skladi 570 2.541.563 7,7 554 2.523.148 7,7
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.892 16,2 2 5.315.892 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.596.279 11,0 5 3.598.079 11,0
lastne delnice 1 969.793 3,0 1 893.447 2,7
mednarodni vlagatelji 558 7.547.656 23,0 562 7.621.535 23,2
SKUPAJ 49.971 32.793.448 100,0 50.382 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 31. marec 2019

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.016 7,21
4 OTP BANKA, D.D.  SPLIT Hrvaška 1.539.995 4,70
5 ADDIKO BANK D.D. ZAGREB Hrvaška 1.196.138 3,65
6 CLEARSTREAM BANKING SA. LUXEMBOURG Luxembourg 689.352 2,10
7 KDPW VARŠAVA Poljska 467.344 1,43
8 LUKA KOPER, D.D. KOPER-CAPODISTRIA Slovenija 433.970 1,32
9 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG DUNAJ

Avstrija

424.699 1,30
10 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. LJUBLJANA

Slovenija

388.300 1,18
  SKUPAJ     13.948.720 42,54