Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 30. september 2019

  30. september 2019 31. december 2018
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 48.027 12.756.011 38,8 49.258 12.841.347 39,2
domače pravne osebe in skladi 558 2.527.721 7,7 554 2.523.148 7,7
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.892 16,2 2 5.315.892 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.594.432 11,0 5 3.598.079 11,0
lastne delnice 1 1.103.438 3,4 1 893.447 2,7
mednarodni vlagatelji 543 7.495.954 22,9 562 7.621.535 23,2
SKUPAJ 49.136 32.793.448 100,0 50.382 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 30. september 2019

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.016 7,21
4 OTP BANKA, D.D.  SPLIT Hrvaška 1.539.995 4,70
5 ADDIKO BANK D.D. ZAGREB Hrvaška 1.196.138 3,65
6 CLEARSTREAM BANKING SA. LUXEMBOURG Luxembourg 597.569 1,82
7 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG DUNAJ Avstrija 593.360 1,81
8 KDPW VARŠAVA Poljska 450.776 1,37
9 LUKA KOPER, D.D. KOPER-CAPODISTRIA Slovenija 433.970 1,32
10 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. LJUBLJANA

Slovenija

388.300 1,18
  SKUPAJ     14.009.030 42,72