Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 31.december 2019

  31. december 2019 31. december 2018
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 47.546 12.634.415 38,5 49.258 12.841.347 39,2
domače pravne osebe in skladi 547 2.489.072 7,6 554 2.523.148 7,7
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.892 16,2 2 5.315.892 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.590.807 10,9 5 3.598.079 11,0
lastne delnice 1 1.234.252 3,8 1 893.447 2,7
mednarodni vlagatelji 530 7.529.010 23,0 562 7.621.535 23,2
SKUPAJ 48.631 32.793.448 100,0 50.382 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 31 december 2019

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.016 7,21
4 OTP BANKA, D.D.* SPLIT Hrvaška 1.539.995 4,70
5 ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 1* ZAGREB Hrvaška 1.196.138 3,65
6 CLEARSTREAM BANKING SA* LUXEMBOURG Luxembourg 916.159 2,79
7 LUKA KOPER, D.D. KOPER Slovenija 433.970 1,32
8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. LJUBLJANA Slovenija 388.300 1,18
9 ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 2* SPLIT Hrvaška 351.594 1,07
10 SMALLCAP WORLD FUND INC IRVINE, KALIFORNIJA

ZDA

335.262 1,02
  SKUPAJ     13.970.340 42,59

* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank