Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 30. september 2018

  30. september 2018 31. december 2017
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 49.612 12.848.937 39,2 50.734 12.851.760 39,2
domače pravne osebe in skladi 561 2.564.862 7,8 573 2.540.167 7,7
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.002 16,2 2 5.314.972 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.598.079 11,0 5 3.598.179 11,0
lastne delnice 1 819.474 2,5 1 691.717 2,1
mednarodni vlagatelji 566 7.647.094 23,3 569 7.796.653 23,8
SKUPAJ 50.747 32.793.448 100,0 51.884 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 30. september 2018

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.365.126 7,21
4 SPLITSKA BANKA, D.D.  SPLIT Hrvaška 1.648.727 5,03
5 ADDIKO BANK D.D. ZAGREB Hrvaška 1.196.138 3,65
6 CLEARSTREAM BANKING SA. LUXEMBOURG Luxembourg 684.870 2,09
7 KDPW VARŠAVA Poljska 466.847 1,42
8 LUKA KOPER, D.D. KOPER-CAPODISTRIA Slovenija 433.970 1,32
9 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG DUNAJ

Avstrija

433.134 1,32
10 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. LJUBLJANA

Slovenija

388.300 1,18
  SKUPAJ     14.060.018 42,87