Sestava delničarjev

Sestava delničarjev, 30. september 2020

  30. september 2020 31. december 2019
  Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 46.533 12.550.106 38,3 47.546 12.634.415 38,5
domače pravne osebe in skladi 526 2.358.794 7,2 547 2.489.072 7,6
Slovenska državni holding in RS 2 5.315.892 16,2 2 5.315.892 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.589.107 10,9 5 3.590.807 10,9
lastne delnice 1 1.480.782 4,5 1 1.234.252 3,8
mednarodni vlagatelji 546 7.498.767 22,9 530 7.529.010 23,0
SKUPAJ 47.614 32.793.448 100,0 48.631 32.793.448 100,0

 

 

 

Največji delničarji, 30. september 2020

  Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 2.949.876 9,00
3 REPUBLIKA SLOVENIJA  LJUBLJANA Slovenija 2.366.016 7,21
4 OTP BANKA, D.D.* SPLIT Hrvaška 1.522.935 4,64
5 ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 1 ZAGREB Hrvaška 1.197.638 3,65
6 CLEARSTREAM BANKING SA* LUXEMBOURG Luxembourg 870.134 2,65
7 LUKA KOPER, D.D. KOPER Slovenija 433.970 1,32
8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. LJUBLJANA Slovenija 388.300 1,18
9 ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 2 ZAGREB Hrvaška 351.594 1,07
10 Smallcap World Fund Inc. IRVINE ZDA 335.262 1,02
  SKUPAJ     13.908.755 42,41

* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank