Trgovanje z delnico

* promet ne vsebuje poslov s svežnji