Veterinarski izdelki

Izdelki

  1. Kokcisan 120G

    Kokcisan 120G (Antiparazitiki)

    Kokcidiostatik za perutnino s širokim spektrom delovanja, ki ustreza vsem zahtevam sodobnega in visokokakovostnega krmnega dodatka.

Opisi zdravil in izdelkov so namenjeni seznanjanju z njihovimi značilnostmi, niso pa prodajni katalog.

Besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le na veterinarski recept. O primernosti zdravila za uporabo pri oboleli živali lahko presoja le veterinar. Dodatne informacije dobite pri izbranem veterinarju ali farmacevtu.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

Prijava neželenih učinkov
Če želite prijaviti neželene učinke, nam pošljite izpolnjeni obrazec za prijavo neželenih učinkov.