Gefitinib Krka filmsko obložene tablete (gefitinib)

Zdravilo Gefitinib Krka vsebuje učinkovino gefitinib, ki blokira beljakovino, ki je vpletena v rast in širjenje rakavih celic. Uporablja se za zdravljenje odraslih z nedrobnoceličnim pljučnim rakom.

Opisi zdravil in izdelkov so namenjeni seznanjanju z njihovimi značilnostmi, niso pa prodajni katalog.

Besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja le zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.

Prijava neželenih učinkov
Če želite prijaviti neželene učinke, nam pošljite izpolnjeni obrazec za prijavo neželenih učinkov.