Metadon Krka raztopina (metadon)

Zdravilo Metadon Krka uporabljamo kot pomožno sredstvo pri zdravljenju znakov in simptomov akutno nastalega abstinenčnega sindroma in pri detoksikaciji odvisnih od heroina in drugih opioidnih drog ter pri zdravljenju odvisnih od heroina in drugih opioidnih drog v sklopu vzdrževalnega metadonskega programa.

Opisi zdravil in izdelkov so namenjeni seznanjanju z njihovimi značilnostmi, niso pa prodajni katalog.

Besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja le zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.

Prijava neželenih učinkov
Če želite prijaviti neželene učinke, nam pošljite izpolnjeni obrazec za prijavo neželenih učinkov.