Kontrola kakovosti

ZT10SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-kontrola-kakovosti-c1530x830

Vsak naš izdelek je v celotnem življenjskem ciklu izpostavljen zagotavljanju kakovosti. Nenehno ocenjujemo tveganja in koristi ter izvajamo ukrepe za obvladovanje tveganj. Sistem vodenja in kakovosti nadzorujejo certifikacijski organi ter domače in tuje inšpekcije. Preverjamo ga tudi z notranjimi presojami in presojami naših partnerjev. Le tako lahko pridobimo ustrezne certifikate, registriramo nove izdelke ter vzdržujemo dovoljenja za njihovo trženje. Obiskujejo nas različni nadzorni organi iz Slovenije in z bližnjih tradicionalnih trgov (EU, Ruska federacija), občasno pa tudi z bolj oddaljenih.

40
delovnih dni
na leto so prisotni najrazličnejši inšpekcijski organi.