Razvoj in proizvodnja zdravilnih učinkovin

ZT10SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-proizvodnja-ucinkovin-c1530x830-M10

Postopke za pripravo zdravilnih učinkovin razvijamo v najsodobneje opremljenih razvojnih laboratorijih. Razvoj sinteznih postopkov je inovativen in poteka v strogo nadzorovanih pogojih. Tehnološke postopke pripravimo na osnovi izsledkov in rezultatov vrste poskusov. Celoten proces v pilotnih obratih optimiziramo in ga nato prenesemo v redno proizvodnjo. Vzporedno razvijamo ustrezne analizne metode, ki omogočajo spremljanje sinteznega postopka in zagotavljajo kakovost zdravilnih učinkovin.

250
zdravilnih učinkovin
je vključenih v naše izdelke.
Za vse
ključne
zdravilne učinkovine smo razvili postopke za sintezo, čiščenje in analizno vrednotenje.